Większość nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki

obliczenia
Dziennikarz: reynermedia
Zainspirowane przez: http://www.flickr.com
Treścią określonej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak treść nazwy konotacja. Jej pewnegotypu przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod lupę cały zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy. Konotowane są w szczególności cechy, którymi cechuje się pewna nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, jakie opiera się na ściśle określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać zespół pewnych, klarownych cech, jakie odnoszą się do desygnatu.

W wolnej chwili

Większość nauk ścisłych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki

matematyka
Dziennikarz: fdecomite
Zainspirowane przez: http://www.flickr.com
Powszechnie uważa się, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak kontakt z tą dziedziną nauki w wyższych stadiach przyswajania wiedzy. Większość głównych dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki. Logika jest podstawowym narzędziem wnioskowania wykorzystywanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i ludzi z wykształceniem filozoficznym. Jest to jednocześnie jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Studenci kierunków humanistycznych zgłębiają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, natomiast studenci kierunków ścisłych zwiększają swoje zdolności w logice matematycznej, w której najważniejszą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.


książka
Zainspirowane przez: www.morguefile.com
Podstawę logiki stanowią zależności między wyrażeń, które są oznaczane w postaci podobnej do działań matematycznych.

Jeżeli jesteś zdania, że informacje umieszczone w opisywanym artykule są godne Twojego zainteresowania, kliknij tu - ten użyteczny tekst też Cię zafrapuje.

Zdanie może przybrać zarówno postać słowną, jak i matematyczną. Ważne, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wówczas można brać pod uwagę zależności między zdaniami składowymi. Przykładową podstawową zależnością w logice jest koniunkcja logiczna, zwana również iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wtedy, gdy obie części składowe są prawdziwe. Można to przedstawić z wykorzystaniem dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe wyrażenie także będzie fałszywe.

Szczególnie ważną rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja. Różnego rodzaju nazwy można negować. Jeżeli chodzi ostałe logiczne, na przykład negowania i to w jaki sposób wciela się ją w życie, można podsumować, że określona nazwa może podlegać zaprzeczeniu. W logice można użyć tzw. potrójnej, jak również i podwójnej – czyli klasycznej negacji. Stół oraz nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół oznaczałby nie-stół, idąc tym tropem. Szczególnie istotny w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, jakiego dotyczy określona nazwa.


Wykorzystanie w praktyce

Przez odbiorców w logice powinny być brane pod uwagę nie tylko desygnaty, jednak w szczególności różne ich funkcje.

Jeżeli omawiana problematyka Cię naprawdę fascynuje, to bez grymaszenia kliknij tutaj - to bardzo ważna oferta, która również Cię zainteresuje!

Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różne poduszki, jakie tylko dana osoba jest w stanie sobie wyobrazić. Biorąc pod uwagę funkcję taką jak konotacja, wskazać powinno się określony zespół cech. Musi być on niezbędny do pełnego określenia wskazanej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć dany przedmiot odbiorcy. Więcej na temat logiki na .
20/08/17, 07:19:34
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.